TULPANER - 12 x 12 cm, olja på pannå
   
 
  TURNÉ - 25 x 25 cm, olja på duk
   
 
  GRANTA - 20 x 20 cm, olja på duk
   
 
  DOMHERRE - 12 x 12 cm, olja på pannå
   
 
  LÅNGNÄBBAD KAKADUA (DETALJ) - 40 x 30 cm, olja på duk
   
 
  HYACINTARA - 16 x 16 cm, olja på pannå
   
 
  RÖRHÖNA - 20 x 20 cm, olja på duk
   
 
  PION - 20 x 20 cm, olja på duk
   
 
  SAINTE-AGNÈS - 30 x 30 cm, olja på duk
   
 
  BONSOIR MONSIEUR - 20 x 20 cm, olja på duk
   
 
  GRÅTRUT (DETALJ)- 60 x 45 cm, olja på duk
   
 

VIEW MORE  ——>